att ha eller inte ha egen bil (EN)

Vi har ingen egen bil. Det behövs inte när man bor i en storstad. Vi har ju alla affärer, posten, banken, apoteket, restauranter… ja, allt vad vi behöver, runt hörnet. Dagmamman, dagis till hösten, skolor. Min man cyklar överallt. Jag åker U-bahn till jobbet. Det är skönt att slippa att ha bil. Skönt att vara fri från besiktning, försäkring, hitta parkeringsplats… Det är en lyx att inte ha bil. Det är svårt att förklara för den som är ett med sin bil, men vi har ju alla olika behov.

Ibland känns det dock nödvändigt, eller i alla fall till en stor hjälp, att ha tillgång till bil. Kanske är det ett IKEA-besök som står på dagsordningen, eller en middag hos vänner som bor lite utanför och det kommer att bli lite sent, eller någon på besök hos oss och vi vill göra sightseeing. Det fiffiga är att då har vi en bil. Precis när vi behöver den. Vi kan välja mellan olika märken och modeller, små lastbilar eller cabriolet, familjebil eller mini. Alla med sin egen parkering alldeles i närheten av oss här i Frankfurt.

Vi är med i en av stans många bil-delnings-föreningar / Carsharing. Vår heter Stadtmobil men det finns flera olika exv Book’n’drive eller DB Flinkster. Man bokar på deras webbsida vilken slags bil man behöver, vilken dag, hur många timmar. Där ser man då var bilen är parkerad, om den är ledig, vilken färg den har etc. Bokat, klart, bara att hämta, köra och sedan lämna tillbaks på samma parkeringsplats till näste man. Fiffigt är också att man kan ta tåget till en annan stad och sedan boka en bil där. Alltså har vi redan en bil på plats om vi skulle vilja åka till exempelvis Berlin eller Stuttgart. Praktiskt va? I slutet av månaden kommer räkningen. Allt är inklusive; bensin, försäkring, underhåll, besiktning. Bilarna är alltid i bra skick, ofta nya.

För oss är det en fantastisk lösning. Vi behöver inte vara ansvariga för en bil men har ändå tillgång till en stor eller liten bil beroende av behovet. Kostnaden? Oss kostar det mycket mindre än om vi skulle ha en egen bil.

En väldigt bra, flexibel och framför allt fungerande lösning för stadsbor.

Vi har ingen egen bil men Flavio däremot har väldigt många bilar.

____________________________

to have or not to have your own car

We have no car. It is not necessary when you live in a big city. We have all the shops, post office, bank, pharmacy, restaurants … well, everything we need, around the corner. Day care, kindergarten in the fall, schools. My husband bikes everywhere. I go with the U-bahn to work. It’s nice not having to have your own car. It’s fantastic to be free from inspection, insurances, parking problems… It’s a luxury not having a car. It is difficult to explain to those who are one with their car, but we all have different needs.

But sometimes it’s kind of necessary, or at least a great help to have access to a car. Maybe for an IKEA visit, or a dinner with friends who live just outside and it will be a late evening, or someone visiting us and we want to do sightseeing. The clever thing is that when we need it we do have a car. We can choose between different brands and models; like small trucks or family cars. All of them with their own parking and very close to us here in Frankfurt.

We are part of one of the city’s many Car sharing companies. We book the car on their website writing what kind of car we need, what day, how many hours. At once we can see where the car is parked, if it is available, what color it has etc. Just to book and go and get it, drive wherever we want, and then give it back in the same parking to be picked up from the next person who booked it. Cleverly is also that one can take the train to another city and then book a car there. So we already have a car on the spot if we wanted to go to, for example, to Berlin or Stuttgart. Practically right? At the end of the month we get the bill. Everything is included, petrol, insurance, maintenance and inspection. The cars are always in great condition, often new.

For us it is a great solution. We need not be responsible for a car but has access to a large or small car due to the need of the day. The cost? It costs us much less than if we have had our own car, that’s for sure.

A very good, flexible and working solution for all city dwellers. At least if you live in Frankfurt…

10 responses to “att ha eller inte ha egen bil (EN)

 1. Pingback: utflykt i regnet | mitt liv i frankfurt·

 2. Vilken fantastisk ide – håller fullkomligt med om detta med ha bil i storstad – dålig med dyr parkering – synd att du inte skrev om detta på engelska då hade jag skickat den vidare .. ut i världen.

 3. Reblogged this on mygulitypleasures and commented:
  This a brilliant post about how they have solved the traffic problem in Frankfurt City Centre.
  It’s written in English too. Love the whole idea and every major cities should have this service.

 4. I first learned about this when I was in Växjö, they had a car sharing service place on campus. It’s a good idea, especially when you live in a big city where a car is mostly unpractical than necessary.

  • I never saw it when I lived in sweden but here in Frankfurt (and other big cities in Germany) it’s rather common

   • I can imagine so because it’s a good thing when you live in a big city.

  • It’s easy to use here because there are a lot of people sharing. It must be easy I think otherwise people prefer to have their own cars, of course…

 5. Pingback: visit in France – en kort sväng över gränserna | frankfurtmalin·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s