Kindergarten, första veckan – first week

Flavio har klarat av sin första vecka på dagis. Han har lärt sig väldigt mycket. Kanske mest rent socialt. Han har inget problem med att leka eller att vara borta från mamma och pappa. Däremot behöver han öva sig på att sitta tillsammans med de andra barnen och äta vid bordet, skicka smöret när någon ber om det, äta med kniv och gaffel, dricka ur sitt glas. Allt som är så normalt, eller i alla fall borde vara det. Han lär sig att plocka i ordning leksakerna innan man tar fram nya. Han tvingas nu till att kommunicera på tyska med alla fröknar och barn. Flavio har redan förklarat för mig att han minsann också pratar tyska. Kanske är språket något som oroar oss föräldrar mer än barnen själva.

Från att gråtandes inte vilja gå hemifrån i måndags morse till att på fredagen ha varit på dagis själv, har det hänt en hel del.

Vi har skrivit på en massa kontrakt och papper om hur det ska vara och inte vara på Kindergarten. Vissa saker är helt bisarra. Fröknarna måste ha vårt medgivande för att ta ut en sticka och sätta ett plåster… Annars måste de lämna barnet med stickan tills en förälder kommer.

Idag skrev jag på ett papper att fröken har mitt medgivande att plocka bort fästingar från Flavio. På lappen är det skrivet att jag kommer att bli informerad samma dag och att de kommer att markera det ställe på huden där fästingen suttit. Det är väl bra, so far… Om jag vill kan jag få med mig fästingen hem också, väl förpackad, men ändå… Vem vill det?? Kanske behöver jag också lite tid att acklimatisera mig till dagisvärlden.

_______________________

Flavio has finished his first week in Kindergarten. He has learned a lot. Perhaps mostly social. He has no problems with playing or being away from mom and dad. However, he needs to practice to sit with the other kids and eat at the table, sending the butter when someone asks for it, eat with a knife and fork, drink from his glass. Everything what is totally normal, or at least should be. He is now forced to communicate in German with all the others. Flavio has already explained to me that he indeed also speak German. Perhaps the language is something that worries us parents more than the children themselves.

From crying not wanting to leave home on Monday morning until that he on Friday has been in Kindergarten all by himself, it has happened a lot.

We’ve written a lot of contracts and papers about how it should be and not be in Kindergarten. Some things are totally bizarre. The teachers must have our permission for everything.

Today I wrote a paper that the teacher has my permission to remove ticks from Flavio. On the note is written, I will be informed the same day and they will mark the location on the skin where the tick has been. That’s good, so far … If I want I can get the tick with me home too, well packaged, but still … Who wants this? Maybe I also need some time to acclimate myself to the Kindergarten world.

Advertisements

5 responses to “Kindergarten, första veckan – first week

  1. Bisarrt va ordet. Känns lite USA över det där. Är de rädda för att bli stämda av barnens föräldrar om de plåstrar om dem?

  2. Mycket … konstigt – så man skriver på ett paper efter att det har hänt eller gör man ingenting åt det hela förän dagen efter ???? Fattar mycket litet av denna uppsättningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s