frankfurtmalin – 4 månader / mesi / months

Det känns som om jag alltid har bloggat. Idag fyller bloggen dock bara blygsamma 4 månader…

TACK till er alla som troget läser och till er som då och då tittar in!

Lite aktuell bloggstatistik:
frankfurtmalin har haft ca 9500 besök från 43 olika länder
bloggen har 27 följare och 16 personer gillar frankfurtmalin på facebook

_________________________

Mi sembra che il mio Blog esiste da sempre. Però oggi è il giorno che frankfurtmalin, compie solo modesti 4 mesi …

GRAZIE a tutti voi che fedelmente leggete e anche a voi che di tanto in tanto venite!

Alcuni blog stats attuali:
frankfurtmalin ha avuto circa 9500 visite da 43 paesi
il blog ha 27 seguaci e 16 persone che piace frankfurtmalin su Facebook

__________________________

I feel like I always have blogged. Today is the blog, however, only modest 4 months old…

THANKS to all of you who faithfully read and to all of you who occasionally are dropping by!

Some current blog stats:
frankfurtmalin has had about 9500 visits from 43 countries
the blog has 27 followers and 16 people like frankfurtmalin on Facebook

 

4 responses to “frankfurtmalin – 4 månader / mesi / months

  1. Lägger glatt till att jag har fått en ny följare och en ny “like” på facebook. Dessutom har jag haft besök från 44 olika länder nu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s